KÄKKIRURGI I HÖLLVIKEN

Din specialist på NäsetInformation till dig som vill bli patient

Vi behandlar i första hand patienter som remitterats från tandläkare eller läkare. Orsaken är att vi är specialister och därför i första hand tillhandahåller tjänster som primärt inte utförs inom allmäntandvården. Din egen tandläkare bör m.a.o. först avgöra om du är i behov av vår kompetens. Givetvis är du välkommen även utan remiss om du anser att du behöver vår hjälp. Om du redan är remitterad för käkkirurgisk behandling vid någon klinik där kötiden är orimligt lång så får du gärna kontakta oss för att utröna om vi kan hjälpa dig snabbare. Läs mer under Våra tjänster.  

Om du blivit remitterad så är det viktigt för dig att veta att din tandläkare/läkare är ansvarig för ditt omhändertagande fram till dess att du besöker vår mottagning. Om du t. ex. behöver recept så får du inte det av oss förrän du träffar oss.  

 Vi debiterar huvudsakligen enligt den specialisttaxa som Folktandvården i Skåne fastställt. Vi är anslutna till Försäkringskassan och arbetar enligt Socialstyrelsens normer.  

 Vi har inte narkosresurs men tillhandahåller förutom konventionell lokalbedövning vid behov sedering, d.v.s. lugnande läkemedel.   

 OBS!!!   Numera gäller fritt vårdval även för barn och ungdomar som är i behov av käkkirurgisk specialistvård. Detta innebär t.ex. att du som blir högst 23 år under 2024 och behöver få dina visdomständer borttagna kan få det kostnadsfritt hos oss. 

 

Information till dig som är patient

Om du behöver avboka eller omboka så ska du göra det senast dagen före, så att vi får möjlighet att ge din tid till någon behövande. Om vår telefon inte är bemannad när du ringer för att avboka/omboka så kan du tala in ett meddelande i röstbrevlådan alt. skicka ett mejl eller SMS. Vid uteblivande eller återbud samma dag så debiteras detta enl. Folktandvårdens taxa.   

Vid första besöket ber vi dig fylla i en hälsodeklarationsblankett. Du kan redan nu hämta och skriva ut den genom att klicka här.

 

 

Information till dig som är nyopererad

Efter operationen så finns det några saker att tänka på. Om du inte fått informationsfolder av oss så kan du hämta den genom att klicka här. Vissa behandlingar kräver anpassad information som du får vid besöket.